© BSSC ondernemingsnummer: 460.591.335
BELGIAN SHETLAND SHEEPDOG CLUB*
KKUSH 1100

DOEL BSSC

De vereniging heeft tot doel fokkers van en liefhebbers van de Shetland Sheepdog nader tot elkaar te brengen, voor te lichten en te begeleiden, de hondensport te bevorderen en het fokken van de Shetland Sheepdog in zijn zuiverste vorm aan te moedigen, het ras in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren. De vereniging kan mogelijke problemen die optreden bij het fokken inventariseren en verwerken. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, niet in strijd met de bepalingen van de Kynologische Unie Sint-Hubertus, daartoe zal zij alle beschikbare middelen aanwenden ter bevordering van het houden en fokken van deShetland Sheepdog.

WIE ZIJN WIJ EN WAT DOEN WIJ ?

De Belgische Sheltie Club is een gezellige club die tot doel heeft het ras bij iedereen meer bekendheid te geven (karakter, gezondheid, opvoeding, grooming enz.). BSSC werkt samen met verschillende instanties om zo enerzijds haar leden te informeren over allerhande nieuwigheden op kynologisch vlak en anderzijds om informatie te verstrekken aan de fokkers, welke kan leiden tot het verbeteren van het ras. Daarenboven zijn er jaarlijks tal van evenementen die georganiseerd worden door de club zoals onze wandelingen, infomomenten, een rasspeciale, enz. en wordt er een heus clubblad uitgegeven. Zulke evenementen bevorderen het contact tussen de leden, tussen de particulieren en de fokkers, met andere woorden, alle sheltie-liefhebbers worden hier verenigd. En last but not least organiseert BSSC haar jaarlijkse Rasspeciale met CAC. Bent u geïnteresseerd in het ras of hebt u vragen hieromtrent, neem contact op met ons, ieder bestuurslid helpt u graag verder.
Bestuur/Comité Bestuur/Comité
BUT BSSC L'association a pour but de réunir les éleveurs et amateurs du Shetland Sheepdog ; d'informer et d'aider à promouvoir le sport et l'élevage dans sa forme la plus pure afin de garder et d'améliorer la race. L'association peut également rassembler et traiter les problèmes éventuels lors de l'élevage. L'association essayera légalement de trouver une solution suivant les normes de l'Union Cynologique ST Hubert ; à ce sujet elle utilisera tous les moyens disponibles pour l'amélioration et le maintien de l'élevage du Shetland Sheepdog. QUI SOMMES NOUS ET QUE FAISONS NOUS ? Le Sheltie Club Belge est un club amical avec un but bien précis, la promotion de la race (caractère, santé, éducation, toilettage, etc.....).BSSC travaille ensemble avec plusieurs instances afin d'informer au mieux leurs membres des nouveautés d'ordre cynologique pour améliorer la race d'une part et de l'autre part de l'élevage.En outre, le club organise durant l'année divers évènements : comme des promenades, des séances d'information, une spéciale race etc........et naturellement l'édition du magazine. De tels évènements contriburont au contact entre les membres, les particuliers et les éleveurs, autrement dit tous les amoureux du Sheltie. N'oublions pas non plus l'organisation du show annuel spécial race avec CAC. Le Comité est à votre disposition pour d’éventuelles questions des sur cette magnifique race de chien.
Bestuur/Comité Bestuur/Comité