Belgian Shetland Sheepdog Club KKUSH 1100
© BSSC 2017
20ste  Clubshow BSSC De resultaten van de Rasspeciale met CAC BSSC 2017 zijn beschikbaar. De foto's kan je bewonderen op onze foto pagina. Met dank aan alle fotografen! Ik zou hier toch even van de mogelijkheid willen gebruik maken om iedereen nogmaals te bedanken die geholpen heeft om deze 20ste editie te laten slagen! Mijn welgemeende dank gaat uit naar de exposanten, zonder uw hondjes was er geen show! de keurmeesters Dhr en Mevr. Goodwin, voor hun liefde voor het ras en voor de appreciatie van uw honden. de ringcommissarissen welke weer schitterend werk leverden. Het vlotte verloop in de ringen, de keurverslagen, … alles netjes verzorgd door André en Shauni.  Evi en Christa, van het HKV team, die de bar volledig voor hun rekening namen en ook alles perfect weer in orde brachten achteraf! de familieleden van bestuursleden, vrienden, kennissen en sympathisanten welke zomaar een handje bijstaken wanneer het nodig was! en vooral een dikke merci aan het bestuur, Gerarda, Walter en Betty voor hun onuitputtelijke inzet!

… duizend maal dank! Zonder jullie hulp zou het niet gelukt zijn!

Klik hier voor de RESULTATEN - ingevulde catalogus ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Les résultats de la Spéciale de Race avec CAC BSSC 2017 sont disponibles. Les photos peuvent être admirées sur notre page photo. Merci à tous les photographes! Je profite de l'occasion pour remercier à nouveau tous ceux qui ont contribué à cette 20ème édition! Je remercie sincèrement • Les exposants, sans vos chiens il n'y avait pas de spectacle! • Les juges M. et Mme Goodwin, pour leur amour pour la race et pour l'appréciation de vos chiens. • Les commissaires de ring qui ont fourni un travail excellent. Le bon déroulement des jugement, les critiques, ... tout bien soigné par André et Shauni. • Evi et Christa, de l'équipe de HKV, qui ont travailler dans le bar pendant la journée et bien nettoyés par après. • la famille du comité, les amis, les connaissances et sympathisants, qui sont venu aider volontairement, quand c'était nécessaire! et surtout un gros merci au conseil, Gerarda, Walter et Betty pour leur effort inépuisable!

... mille fois merci à tous! Sans votre aide, cela n'aurait pas été un succès!

Cliquez ici pour les RÉSULTATS - Le catalogue complété