Belgian Shetland Sheepdog Club KKUSH 1100
© BSSC 2017
Lidmaatschap BSSC

Doel BSSC

De vereniging heeft tot doel fokkers van en liefhebbers van de Shetland Sheepdog nader tot elkaar te brengen, voor te lichten en te begeleiden, de hondensport te bevorderen en het fokken van de Shetland Sheepdog in zijn zuiverste vorm aan te moedigen, het ras in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren. De vereniging kan mogelijke problemen die optreden bij het fokken inventariseren en verwerken. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, niet in strijd met de bepalingen van de Kynologische Unie Sint-Hubertus, daartoe zal zij alle beschikbare middelen aanwenden ter bevordering van het houden en fokken van de Shetland Sheepdog.

Wie zijn wij en doen wij?

De Belgische Sheltie Club is een gezellige club die tot doel heeft het ras bij iedereen meer bekendheid te geven (karakter, gezondheid, opvoeding, grooming enz.). BSSC werkt samen met verschillende instanties om zo enerzijds haar leden te informeren over allerhande nieuwigheden op kynologisch vlak en anderzijds om informatie te verstrekken aan de fokkers, welke kan leiden tot het verbeteren van het ras. Daarenboven zijn er jaarlijks tal van evenementen die georganiseerd worden door de club zoals onze wandelingen, infomomenten, een rasspeciale, enz. en wordt er een heus clubblad uitgegeven. Zulke evenementen bevorderen het contact tussen de leden, tussen de particulieren en de fokkers, met andere woorden, alle sheltie-liefhebbers worden hier verenigd. En last but not least organiseert BSSC haar jaarlijkse Rasspeciale met CAC. Bent u geïnteresseerd in het ras of hebt u vragen hieromtrent, breng dan vrijblijvend een bezoek aan onze clubstand of neem contact op met ons.

Wenst u lid te worden?

doe uw aanvraag online Download het formulier aanvraag lidmaatschap 2018 en stuur het ingevuld terug naar secretariaat@bssc.be